گروه توسعه اقتصادی تدبیر، تقدیرنامه‌ی سه‌ستاره دریافت کرد

گروه توسعه اقتصادی تدبیر، تقدیرنامه‌ی سه‌ستاره دریافت کرد

مرکز ملی تعالی و پیشرفت، در ششمین ارزیابی جایزه‌ی ملی تعالی و پیشرفت، به گروه توسعه اقتصادی تدبیر تقدیرنامه‌ی سه‌ستاره اعطا کرد.
به گزارش تدبیر رسانه، گروه توسعه اقتصادی تدبیر، در ششمین دوره‌ی جایزه‌ی ملی تعالی و پیشرفت، موفق به کسب تقدیرنامه‌ی سه‌ستاره شد.
رییس مرکز ملی تعالی و پیشرفت در نامه‌ای خطاب به دکتر سیدرضا موسوی، مدیرعامل گروه توسعه اقتصادی تدبیرعنوان نمود: ضمن تشکر و قدردانی از جناب‌عالی، مدیران و تمامی کارکنان آن سازمان برای تلاش به منظور استقرار الگوی تعالی سازمانی و برنامه‌ریزی و ارایه‌ی آموزش، طراحی و اجرای فرآیند خودارزیابی، برنامه‌های بهبود، تدوین اظهارنامه‌ی تعالی، به آگاهی می‌رساند طبق فرآیندهای مرکز و پس از طی مراحل ارزیابی توسط ارزیابان و بررسی و صحه‌گذاری در کمیته‌ی علمی و داوری، گروه توسعه اقتصادی تدبیر، حایز شرایط دریافت سطح «تقدیرنامه‌ی سه‌ستاره» شناخته شد.
لازم به توضیح است، مرکز ملی تعالی و پیشرفت با نظر به منویات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام، اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت با هدف توسعه‌ی فرهنگ تعالی و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی کشور از طریق بسترسازی لازم و برنامه‌ریزی یک‌پارچه و طرح‌ریزی مدلی اسلامی-ایرانی (بومی)، با محوریت تعالی سازمانی، اقتصاد مقاومتی و اخلاقیات از سال 1395 فعالیت خود را آغاز نموده است. بر همین اساس مقرر شد در گام نخست با تأسیس یک دبیرخانه دایمی با عنوان «دبیرخانه‌ی جایزه‌ی ملی تعالی و پیشرفت»، اقدام به فعالیت و اجرای فرآیند جایزه در شرکت‌های متعدد و با تمامی گروه‌های کسب‌وکاری انجام پذیرد. در همین زمینه تاکنون 6 دوره از جایزه‌ی ملی تعالی و پیشرفت، توسط این مرکز برگزار شده است.