گروه توسعه اقتصادی تدبیر

اخبار عمومی گروه توسعه اقتصادی تدبیر

مدیرعامل گروه توسعه اقتصادی تدبیر در دیدار از پروژه‌ی هربی فارمد در گچساران اظهار داشت: استان کهگیلویه و بویراحمد ظرفیت‌های بسیار بالایی در حوزه‌ی گیاهان دارویی دارد.
دکتر موسوی، مدیرعامل گروه توسعه اقتصادی تدبیر، از پروژه‌ی کارخانه‌ی قند یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد بازدید کرد.
دکتر موسوی، مدیرعامل گروه توسعه اقتصادی تدبیر، از پروژه‌ی کارخانه‌ی هربی فارمد گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد بازدید کرد.
دکتر موسوی، مدیرعامل گروه توسعه اقتصادی تدبیر، از کارخانه‌ی ریشمک در استان فارس بازدید کرد.
مرکز ملی تعالی و پیشرفت، در ششمین ارزیابی جایزه‌ی ملی تعالی و پیشرفت، به گروه توسعه اقتصادی تدبیر تقدیرنامه‌ی سه‌ستاره اعطا کرد.