چشم‌انداز و مأموریت

چشم‌انداز و مأموریت

چشم‌انداز گروه

گروه توسعه‌ی اقتصادی تدبیر در راستای تحقق چشم‌انداز ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و مأموریت‌های خود با حضور مؤثر در عرصه‌ی اقتصاد ملی، منطقه‌ای و جهانی در افق ده ساله مجموعه‌ای است:

«ارزش‌آفرین، نوآور و پُربازده»

مأموریت‌های گروه

گروه توسعه‌ی اقتصادی تدبیر، به عنوان نماینده‌ی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در ارزش‌آفرینی اقتصادی و در چهارچوب مفاد اساس‌نامه‌ی خود، مأموریت‌های زیر را بر عهده دارد:

  • توسعه‌ی توان‌مندی‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد با ارزش افزوده‌ی پایدار در بازارهای ملی، منطقه‌ای و جهانی.
  • گروه خود را متعهد می‌داند با بهره‌گیری از سبک مدیریت مشارکتی هوشمندانه‌ی جهادی و تمرکز بر نورآوری، کیفیت، برند سازمانی و تجاری، مشتری‌مداری، دانش و فناوری‌های نوین، شایسته‌سالاری و آموزش حرفه‌ای نیروهای جوان، حقوق ذی‌نفعان خود را به نحو مطلوب تأمین نموده و به تحقق مسئولیت‌های اجتماعی ستاد کمک نماید.