گروه توسعه اقتصادی تدبیر

مرکز ملی تعالی و پیشرفت، در ششمین ارزیابی جایزه‌ی ملی تعالی و پیشرفت، به گروه توسعه اقتصادی تدبیر تقدیرنامه‌ی سه‌ستاره اعطا کرد.
گروه توسعه اقتصادی تدبیر در استان خراسان رضوی
گروه توسعه اقتصادی تدبیر در استان خراسان رضوی
در مصاحبه با سایت تحلیل بازار؛ مدیرعامل گروه توسعه اقتصادی تدبیر مطرح کرد: تلاش برای محرومیت‌زدایی و توانمندسازی اقتصادی در تایباد
گروه توسعه اقتصادی تدبیر در استان خراسان رضوی
گروه توسعه اقتصادی تدبیر در استان خراسان رضوی
با حضور دکتر نوروزی، مدیرعامل گروه توسعه اقتصادی تدبیر؛ طرح‌های حوزه‌ی امنیت غذایی و اشتغال‌زایی گروه توسعه اقتصادی تدبیر در استان خراسان رضوی افتتاح و به بهره‌برداری رسید