تولید در کارخانه‌ی نساجی قائم‌شهر رونقی دوباره گرفت

تولید در کارخانه‌ی نساجی قائم‌شهر رونقی دوباره گرفت

تولید در فاز اول کارخانه‌ی نساجی قائم‌شهر بعد از سال‌ها رکود، با کمک‌های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، از طریق گروه توسعه‌ی اقتصادی تدبیر رونقی دوباره به خود گرفت.
به گزارش تدبیر رسانه از روابط عمومی گروه توسعه‌ی اقتصادی تدبیر، دکتر محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، در مراسم احیای کارخانه‌ی نساجی قائم‌شهر گفت: در سال‌های اخیر توانستیم از طریق احیای کارخانه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه را زنده کرده، در مسیر تولید قرار دهیم و بیش از ۲۲۰ هزار شغل در کشور ایجاد کنیم.
وی گفت: این کارخانه‌ها را به نفع مردم و با هدف اشتغال‌زایی و رونق تولید را‌ه‌اندازی می‌کنیم.
به گفته‌ی دکتر مخبر، کمک ۱70 میلیارد ریالی ستاد اجرایی برای راه‌اندازی و افزایش تولید فاز اول نساجی قائم شهر براساس رقمی بود که استاندار مازندران اعلام کرد و حاضریم برای راه‌اندازی بقیه‌ی فاز‌های آن در آینده باز هم کمک کنیم.
حسین‌ زادگان استاندار مازندران نیز در مراسم احیای دوباره‌ی کارخانه‌ی نساجی قائم‌شهر، گفت: عملکرد جهادی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در کشور یک نوع مدیریت نوین و منحصر به فرد و دور از بروکراسی معمول است.
استاندار مازندران گفت: ستاد اجرایی در حوزه‌ی احیای کارخانه‌ها، طرح‌های عمرانی، ساخت مدرسه و ایجاد اشتغال و محرومیت‌زدایی حرف اول را می‌زند.
وی نساجی قائم‌شهر را جزیی از تاریخ این شهر عنوان کرد و گفت: حمایت ستاد اجرایی از صنایع نساجی قائم‌شهر، باعث ایجاد امید در جوانان این شهر شد.
به گفته‌ی وی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، اولین نهادی بود که در سیل اخیر مازندران، به امدادرسانی مردم ورود کرد.