برگزاری دوره‌ی توانمندسازی اعضای هیأت مدیره‌ی شرکت‌های گروه توسعه اقتصادی تدبیر

برگزاری دوره‌ی توانمندسازی اعضای هیأت مدیره‌ی شرکت‌های گروه توسعه اقتصادی تدبیر

اولین جلسه‌ی دوره‌ی توانمندسازی اعضای هیأت مدیره‌ی شرکت‌های زیرمجموعه‌ی گروه توسعه اقتصادی تدبیر برگزار شد.
به گزارش تدبیر رسانه، اولین جلسه‌ی دوره‌ی توانمندسازی اعضای هیأت مدیره‌ی شرکت‌های زیرمجموعه‌ی گروه توسعه اقتصادی تدبیر، با حضور مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره‌‌ی شرکت‌های گروه دارویی برکت، برگزار شد.
هیأت مدیره‌ها تأثیری اساسی، کلیدی و راهبردی در ارتقا و بهبود عملکرد سازمان‌ها و به‌‌خصوص شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دارند، بنابر این لازم است علاوه بر تعریف درست نقش، وظایف و مسئولیت‌های‌شان، نسبت به آموزش، افزایش مهارت‌ها و توانمندسازی آن‌ها توجه ویژه داشت.
در این دوره‌ی توانمندسازی، با استناد به تجارب سازمان‌های موفق داخلی و خارجی و بررسی‌های به عمل آمده در گروه توسعه اقتصادی تدبیر، برای اعضای هیأت مدیره که در شرکت‌های زیرمجموعه ایفای نقش می‌کنند، آموزش‌ها لازم توسط اساتید و متخصصان ارایه می‌شود. بی‌شک با توانمند شدن اعضای هیأت مدیره‌ی شرکت‌ها، گامی بزرگ در راستای افزایش بهره‌وری، ارتقای مهارت‌های فردی و جمعی، مدیریت منابع، بهبود عملکرد مجامع و دیگر موضوعات مرتبط با راهبری شرکت‌ها، برداشته می‌شود.