شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا

فعالیت بالادستی
فعالیت بالادستی
انجام تمامی فعالیت‌های مربوط به حفاری و استخراج نفت و گاز از مخازن تا سطح زمین
فعالیت پایین‌دستی
فعالیت پایین‌دستی
انجام فعالیت‌های مربوط به احداث تأسیسات و تسهیلات سطح‌الارضی از دهانه‌ی چاه تا واحدهای بهره‌برداری
فعالیت‌های عمرانی
فعالیت‌های عمرانی
انجام فعالیت‌های عمرانی از جمله ساخت موقعیت‌های حفاری، جاده‌های دسترسی آن‌ها و جاده‌های اصلی ارتباطی

اولین شرکت ایرانی فعال در قراردادهای بیع متقابل در پروژه‌های بالادستی نفت و اجرای توسعه‌ی میادین نفتی؛ توسعه‌ی میدان نفتی یاران شمالی در چهارچوب قرارداد بیع متقابل و افتتاح آن در سفر ریاست محترم جمهور به خوزستان در نقطه‌ی صفر مرزی بین ایران و عراق در بخش محروم هورالعظیم استان خوزستان و تولید حدود 22 میلیون بشکه نفت خام تا پایان سال 1398. در این پروژه رکورد بالاترین درصد ساخت داخل در توسعه‌ی میادین نفتی کشور و کم‌ترین هزینه‌ی سرمایه‌گذاری در توسعه‌ی میادین نفتی توسط این شرکت به دست آمده است.

شرکت E&P منتخب وزارت نفت و اولین شرکت نفتی که اقدام به مبادله‌ی HOA در چارچوب قراردادهای IPC توسعه‌ی میادین نفتی با شرکت نفت نموده است.

اولین شرکت بهره‌بردار خصوصی در غرب کارون و مسئول بهره‌برداری از میدان نفتی یاران شمالی و جنوبی.

مجری پروژه‌ی احداث ایستگاه‌های تقویت فشار در میادین هما، وراوی و مرکز تفکیک تابناک.

شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا
شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا

شرکت توسعه‌ی صنعت نفت و گاز پرشیا در تاریخ 1384/05/31 تحت شماره 252925 در اداره‌ی کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری استان تهران با شخصیت حقوقی سهامی خاص به ثبت رسیده است و در تاریخ 1395/10/11 طبق اساس‌نامه‌ی جدید، شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد.

شرکت با دارا بودن حدود 180 نفر پرسنل مستقیم در بخش‌های مختلف سطح‌الارضی، تحت‌الارضی، مالی و اداری، بازرگانی، قراردادها و مدیریت پشتیبانی و حدود 1500 نفر نیروی انسانی پیمانکاران اجرایی، توسعه‌ی میادین نفتی یاران شمالی را بر عهده داشت.

فعالیت‌های اصلی: این شرکت با هدف انجام فعالیت‌های پایین‌دستی و بالادستی نفت و گاز از قبیل اکتشاف، حفاری، ذخیره‌سازی گاز، توسعه‌ی میادین نفتی به شکل EPC، ایجاد پیمانکاری پالایشگاه و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی تأسیس شده است. بـا توجـه بـه سـابقه‌ی مدیریـت و سـرمایه‌گـذاری ایـن شـركت در پـروژه‌هـای نفـت و گاز (بـه شکل BuyBack و EPCF)، مشـاركت بـا شـركت‌های داخلـی و خارجی برای اجـرای پروژه‌های جدیـد نیـز در دسـتور كار پرشیا قرار دارد.