شرکت توسعه‌ی حفارى تدبیر

Drilling and completion
حفاری انواع چاه های نفتی و گازی
عملیات حفاری، تعمیر و تکمیل چاه‌های نفت و گاز در میادین اکتشافی، توصیفی و توسعه‌ای خشکی در ایران و خارج
drilling 19 wells and repairing 5 wells
تعمیر حلقه‌های چاه
حفاری و تکمیل 19 حلقه چاه توصیفی و تولیدی و تعمیر 3 حلقه چاه تولیدی در میدان نفتی یاران شمالی
EPDS
اجراى پروژه هاى حفارى به صورت EPDS
اجرای پروژه‌ی حفاری و تکمیل 15 حلقه چاه در میدان نفتی آزادگان جنوبی به شکل EPDS&F

شرکت توسعه‌ی حفارى تدبیر، یکى از شرکت‌هاى زیرمجموعه‌ی گروه توسعه‌ی انرژى تدبیر است، که در شهریور ماه 1391 به عنوان یک شرکت فعال در زمینه‌ی عملیات بالادستى صنایع نفت و گاز ثبت شده است. ازجمله فعالیت‌های آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

حفاری انواع چاه‌های نفتی و گازی؛

اجرای اولین قرارداد EPDS&F برای حفاری 15 حلقه چاه نفتی در میدان آزادگان جنوبی و تحویل به کارفرما در سال 1396.

حفاری و تکمیل 15 حلقه چاه توصیفی و تولیدی در میدان مشترک نفتی آزادگان جنوبی

حفاری مجموعاً 56 حلقه چاه نفتی از زمان تأسیس (سال 1392) تا پایان سال 1398.

حفاری و تکمیل 19 حلقه چاه توصیفی و تولیدی و تعمیر 3 حلقه چاه تولیدی در میدان مشترک نفتی یاران شمالی

حفاری و تکمیل 1 حلقه چاه تولیدی در میدان نفتی منصوری

پروژه‌ی EPDS میادین نفتی سپهر و جفیر

پروژه‌ی میدان نفتی پایدار غرب

Tadbir Drilling Development Company
Tadbir Drilling Development Company
Tadbir Drilling Development Company
Tadbir Drilling Development Company
نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
Tadbir Drilling Development Company
بازدید هیات مدیره شرکت از دفتر اهواز و مناطق عملیاتی
Tadbir Drilling Development Company
Tadbir Drilling Development Company
Tadbir Drilling Development Company
Tadbir Drilling Development Company

برخى از اهداف اصلى این شرکت انجام عملیات حفارى، تعمیر و تکمیل چاه هاى نفت و گاز در میادین اکتشافى، توصیفى و توسعه اى خشکی در ایران و خارج از کشور و هم چنین انجام خدمات مهندسى حفارى، خدمات فنى حفارى ، مطالعات میادین نفت و گاز و اجراى پروژه‌هاى حفارى به شکل EPDS است. شرکت توسعه‌ی حفارى تدبیر با تجهیز چهار دستگاه حفارى به قدرت 2000 اسب بخار به عنوان پیمانکار، پس از تکمیل حفارى یک حلقه چاه در میدان نفتى منصورى (کارفرما شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب) و حفارى 19 حلقه و تعمیر 5 حلقه چاه در طرح توسعه‌ی میدان مشترک نفتى یاران شمالى در 130 کیلومتـری جنوب غربی اهـواز (غرب رودخانه‌ی کارون) واقع در نقطه‌ی صفر مرزی با کشور عراق، در محدوده‌ی منطقه‌ی محروم هورالعظیم (میزان نفت در جای این میدان معادل یک میلیارد بشکه برآورد شده است)، تحت نظارت شرکت مهندسى و توسعه‌ی نفت (متن) و شرکت توسعه‌ی صنعت نفت و گاز پرشیا، و پروژه‌ی حفاری و تکمیل 15 حلقه چاه در طرح توسعه‌ی میدان مشترک نفتى آزادگان جنوبى یکی از بزرگ‌ترین میادین نفتی خشکی جهان و هم‌چنین بزرگ‌ترین میدان مشترک نفتی با عراق در مجاورت مرز و حدود ۸۰ کیلومتری غرب اهواز (میزان نفت در جای این میدان معادل 27 میلیارد بشکه برآورد شده است)، کارفرما شرکت مهندسى و توسعه‌ی نفت (متن) به صورت EPDS&F ، در حال آماده‌سازی برای آغاز عملیات حفاری پروژه‌های جدید خود است که شامل حفاری و تکمیل دو حلقه چاه در میدان مشترک نفتی یاران شمالی و 15 حلقه چاه در میدان مشترک نفتی آزادگان جنوبی خواهند بود. شرکت توسعه‌ی حفاری تدبیر، به عنوان یکی از شرکت‌های پیشتاز در صنعت بالادستی، به‌ویژه در توسعه‌ی میادین مشترک، با برنامه‌ریزی برای افزایش ناوگان حفاری با خرید دو دستگاه دکل تعمیراتی 1000 اسب بخار و نیز راه‌اندازی بخش خدمات فنی حفاری، در حال افزایش توان خود برای کسب سهم بیش‌تری از بازار در داخل و خارج کشور است.