ارتباطات و فناوری اطلاعات

سرمایه‌گذاری در توسعه‌ی زیرساخت مخابراتی کشور

سرمایه‌گذاری در توسعه‌ی زیرساخت مخابراتی کشور

در دنیای مدرن امروز و با وجود تحولات پرشتاب در حوزه های اقتصادی و صنعتی و اجتماعی، سرمایه گذاری در حوزه توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از شاخص های اساسی توسعه یافتگی یک کشور به شمار می آید. لذا توسعه دسترسی های با کیفیت و سرعت بالا و گسترش مناطق تحت پوشش شبکه های ارتباطی و ارائه هرچه بهتر خدمات الکترونیکی از جمله اولویت هابرای کشورتعریف می‌گردد، لذا این گره سرمایه‌گذاری برای توسعه خدمات در نقاط مختلف کشور حتی در نقاط مرزی خدمات اینترنتی و زیرساخت‌های این امر را گسترش داده تا ساکنان روستاها نیز بتوانند بدون مشکلی دسترسی راحتی را به امکانات اینترنتی داشته باشند.

 

 یکپارچه سازی فناوری‌های حمل و نقل  ITS

توسعه‌ی یکپارچه‌سازی فناوری‌های حمل و نقل ITS

سیستم حمل‌ و نقل هوشمند یا به اختصار ITS به‌ کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات، برای بهبود عملکرد سیستم حمل‌ و نقل است. «کلمه ITS به مجموعه‌ای از ابزارها، امکانات و تخصص‌ها از قبیل مفاهیم مهندسی ترافیک، تکنولوژی‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و مخابراتی اطلاق می‌شود که به صورت هماهنگ و یکپارچه به منظور بهبود کارآیی و ایمنی در سیستم حمل‌ و نقل به کار گرفته می‌شود. سیاستهای حمل و نقل پایدار درصدد جستجوی روشهایی است که امکان دسترسی مناسب را برای همه اقشار جامعه فراهم کرده، هزینه های اقتصادی را تعدیل نموده و زمینه آلودگی های زیست محیطی را کاهش دهد.