ایران فارما

ششمین نمایشگاه بین‌المللی ایران فارما با حضور گسترده‌ی گروه دارویی برکت وابسته به گروه توسعه اقتصادی تدبیر، شروع به کار کرد.