گزارش تصویری بازدید سرپرست ستاد از ساخت کارخانه‌ی قند شهدای دزفول