گزارش تصویری از افتتاح طرح‌های گروه توسعه اقتصادی تدبیر در استان خراسان رضوی