قسمت اول مصاحبه مدیرعامل گروه دارویی برکت در آستانه‌ی مجمع عمومی عادی سالانه

قسمت اول مصاحبه مدیرعامل گروه دارویی برکت در آستانه‌ی مجمع عمومی عادی سالانه