بهره‌برداری از طرح‌های زیست محیطی (پالایشگاه سبز) شرکت نفت پارس