شترمرغ

بهره‌برداری از فاز اول دام‌داری صنعتی 2000 رأسی مولد و فاز اول بزرگ‌ترین زنجیره‌ی پرورش شترمرغ شرق کشور، شهرستان تایباد در استان خراسان رضوی