تایباد

بهره‌برداری از فاز اول دام‌داری صنعتی 2000 رأسی مولد و فاز اول بزرگ‌ترین زنجیره‌ی پرورش شترمرغ شرق کشور، شهرستان تایباد در استان خراسان رضوی

بهره‌برداری از طرح‌های گروه توسعه اقتصادی تدبیر در زمینه‌ی تکمیل زنجیره‌ی ارزش زعفران در شهرستان تایباد استان خراسان رضوی